www.consiliuscm.pl

   LOGIN   
   HASŁO   
   KOD   
 
Gdy nie pamiętasz hasła, wykonaj logowanie zgodnie z treścią punktu regulaminu "Pierwsze logowanie... ",
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w celu zresetowania starego hasła!
  

REGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ

 1. Rejestracja internetowa jest udostępniana dla Pacjentów Centrum Medycznego Spółki z o.o., z siedzibą przy ul. Staszica 9-15 w Stargardzie, zwane w treści „CM CONSILIUS” i umożliwia rejestrację do wybranego przez Pacjenta lekarza specjalisty.
 2. Pierwsze logowanie do Rejestracji internetowej pacjenta odbywa się na podstawie loginu (numer telefonu ) i hasła (domyślnie nr PESEL) oraz wpisaniu 6 cyfrowego kodu. W kolejnym etapie występuje przymusowa zmiana hasła.
 3. W przypadku logowania się poprzez numer telefonu komórkowego możliwa jest tylko rejestracja do wybranych lekarzy specjalistów. Uwaga: aby logować się do rejestracji przy użyciu numeru telefonu, musi on być aktualny w naszej bazie.
 4. W przypadkach utraty hasła, należy użyć funkcji „reset hasła”:
  1. Wpisz login, a w miejsce hasła wpisz swój PESEL, Przepisz kod z obrazka i wciśnij Logowanie.
  2. Pojawi się plansza o nieprawidłowym logowaniu. Na dole po prawej stronie jest przycisk Reset hasła. Wciśnij go.
  3. Pojawi się pytanie „Czy zresetować hasło do formy regulaminowej”, wciśnij OK. Hasłem regulaminowym jest PESEL.
  4. Na telefon komórkowy, jaki widnieje w naszej bazie przyjdzie sms z kodem, który należy przepisać i wcisnąć „Wyślij kod”. Następnie wciśnij „Przeładuj”. Twoje hasło zostało zmienione i jest nim Twój PESEL. Jeżeli nie otrzymałeś sms-a to znaczy, że posługujesz się innym nr telefonu niż ten, który podałeś do naszej bazy.
  5. Teraz jesteś w miejscu pierwszego logowania, a więc wpisujesz login, w miejsce hasła swój PESEL i kod z obrazka i wciskasz „Logowanie”
  6. Pojawi się plansza z żądaniem zmiany hasła. Należy wpisać stare hasło (czyli Twój PESEL) następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło i wcisnąć „Zmień hasło”.
  7. Twoje hasło zostało zmienione i możesz się już nim logować.
 5. Po dokonaniu rejestracji Pacjent ma prawo dokonać rezygnacji z wizyty, ponownie logując się i anulując wybraną wizytę.
 6. Możliwa jest rejestracja tylko do jednego lekarza w danej poradni.
 7. W przypadku gdy z jakichś okoliczności Pacjent nie będzie mógł zrealizować wizyty, ma obowiązek zgłoszenia rezygnacji (ponownie logując się i anulując wybraną wizytę), najpóźniej na 24 godziny przed dniem wizyty.
 8. Przychodnia może powiadomić Pacjenta o odwołaniu wizyty.
 9. Wybranie terminu kolejnej wizyty u danego lekarza, może nastąpić po zrealizowaniu już umówionej wizyty lub po rezygnacji z wcześniej zarezerwowanej.
 10. Rejestracja nie gwarantuje bezpłatnej wizyty u lekarza.
 11. Pacjent, który nie zgłasza się na umówione internetowo wizyty po raz kolejny, może być pozbawiony prawa do korzystania z rejestracji internetowej przez okres do dwóch miesięcy.
 12. Pacjent nie ma prawa udostępniać loginu i hasła do Rejestracji internetowej i konta pacjenta oraz wykorzystywania systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. Prawo do Rejestracji internetowej może zostać odebrane na skutek nie przestrzegania regulaminu.
 14. Indywidualne uwagi dot; ochrony danych osobowych proszę składać w formie elektronicznej za pomocą e-mail : iodo@consiliuscm.pl , lub w postaci pisemnej , składając w rejestracji CM CONSILIUS.
CM CONSILIUS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez uprzedniego powiadamiania.
Regulamin jest dostępny na stronie internetowej CM CONSILIUS, www.consiliuscm.pl